Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

prywatnosc
9953 cf7e
Reposted fromszatatan szatatan viapeanute peanute
prywatnosc

Gdy nie warto wtedy najbardziej chcemy.

prywatnosc
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć.
— Jonathan Carroll
Reposted fromforgivness forgivness viapeanute peanute
prywatnosc
3298 2868
Reposted fromguitarist guitarist viapeanute peanute

June 08 2015

prywatnosc
2172 31ea

June 07 2015

9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viachiyu chiyu
prywatnosc
5648 c4cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viachiyu chiyu
prywatnosc
2657 dd88
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viachiyu chiyu
prywatnosc
3790 c57b
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viachiyu chiyu
prywatnosc
tomorrow ;)
Reposted fromnivea nivea viachiyu chiyu
prywatnosc
5559 76e2 500
Reposted fromstonedinparadise stonedinparadise viachiyu chiyu
prywatnosc
5621 30ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachiyu chiyu
prywatnosc
Reposted fromIriss Iriss viachiyu chiyu
3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx viachiyu chiyu
prywatnosc
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który kocha się w Twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viachiyu chiyu
prywatnosc
Co myśmy sobie nawzajem zrobili?
— Gone girl
Reposted frommyowncosmos myowncosmos viachiyu chiyu
prywatnosc
Będę się spieszczać, czyli śpieszyć i streszczać.
— wykładowe
Reposted fromdreamadream dreamadream viachiyu chiyu
prywatnosc
2805 2399 500
Reposted fromEmili Emili viachiyu chiyu
prywatnosc
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem
prywatnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl