Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

prywatnosc
4287 9f17
prywatnosc
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viavioloncelliste violoncelliste
prywatnosc
9223 1762 500
prywatnosc
0898 e14f
prywatnosc
2929 657e
prywatnosc
prywatnosc
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viavioloncelliste violoncelliste
prywatnosc
9312 9ad8
Reposted fromdusielecc dusielecc viavioloncelliste violoncelliste
prywatnosc
prywatnosc
8182 7dff 500
Hanna Konstancja <3 Dawid Tymoteusz <3
prywatnosc
prywatnosc
9388 4ded
Reposted fromAgnese Agnese viavioloncelliste violoncelliste
prywatnosc
1759 bd1b 500
prywatnosc
1404 0d2f
prywatnosc
W oczach tych na codzienność znajdę broń.
— Sylwia Grzeszczak - "Kiedy tylko spojrzę"
prywatnosc
2063 b1d5
prywatnosc
6261 6633
prywatnosc
0843 b99a
Reposted fromIriss Iriss viavioloncelliste violoncelliste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl